Lisää

Rasteroi viivan muotoinen tiedosto

Rasteroi viivan muotoinen tiedosto


Yritän muuntaa viivamuototiedoston rasteri -kuvaksi QGis: ssä, mutta yritykseni ovat epäonnistuneet. Olen yrittänyt käyttää Raster/Conversion/Rasterize ja SAGA/Grid - gridding/Shapes to grid, mutta tuloksetta. Onko mitään muuta tapaa toteuttaa tämä?


GDAL Rasterize on työkalu, josta voi olla hyötyä. Tässä on toinen linkki, joka näyttää GDAL Rasterizen yhdistettynä Pythoniin ja tuloksena saatavaan lähtöön.

GDAL Rasterize -ohjeesta:

Seuraava poltaisi kaikki "A -luokan" rakennukset ulostulotason tiedostoon vetäen yläkorkeuden ROOF_H -määritteestä.

gdal_rasterize -a ROOF_H -where 'class = "A"' -l jalanjäljet ​​footprints.shp city_dem.tif

Lyön vetoa, että se ei ole musta, mutta se näyttää vain mustalta.

Tältä oletusnäyttö näyttää

Tässä on pari ongelmaa. Ensimmäinen on se, että käyttäjän on valittava määritekenttä, vaikka se ei välttämättä sisällä mitään kohtuullisia arvoja, jotka poltetaan rasteriin. Toinen ongelma on, että käyttäjä ei voi valita tulostusmuotoa ja vaihtoehtoja sille. Ensimmäinen ongelma (jos se on ongelma) voidaan välttää muokkaamalla pyyntöä käsin ja käyttämällä kiinteää polttoarvoa http://gdal.org/gdal_rasterize.html. Muokattu pyyntö polttaa arvo "200" kohderasteriin näyttäisi tältä

gdal_rasterize -burn 200 -ts 3000 3000 -l line C: temp line.shp C: /temp/line2raster.tif

Oletuslähtömuodon käytön vaikutus tulee selväksi suorittamalla gdalinfo tulokselle:

C: temp > gdalinfo line2raster.tif Ajuri: GTiff/GeoTIFF… Band 1 Block = 3000x1 Type = Float64, ColorInterp = Grey Min = 0,000 Max = 180,000 Minimum = 0.000, Maximum = 200.000, Mean = 0.731, StdDev = 11.447 Metatiedot : STATISTICS_MAXIMUM = 200 STATISTICS_MEAN = 0.73090909090909 STATISTICS_MINIMUM = 0 STATISTICS_STDDEV = 11.446807776165

Voi rakas, gdal_rasterize käyttää oletuksena tyyppiä Float64 ja poltimme viivoja arvolla 200, joka on hyvin lähellä täysin mustaa tällä asteikolla. Jotta viiva tulisi näkyviin, meidän on säädettävä QGIS, jotta kuva näytetään histogrammin mukaisesti.

Venytä renderointi min-max-arvoon ja viivat näkyvät. Luultavasti haluat kuitenkin luoda 8-bittisen tiffin Float64: n sijaan, ja se voidaan tehdä muokkaamalla gdal_rasterize-komentoa lisäämällä "-ot byte" -parametri. Viimeinen komentorivi näyttäisi tältä

gdal_rasterize -burn 200 -ts 3000 3000 -ot tavu -l rivi C: temp line.shp C: /temp/line2raster.tif

Luon QGIS -ominaisuuspyynnön: Anna käyttäjän valita polttoarvo ja tulostustyyppi manuaalisesti. Float64 on huono oletus useimmille käyttäjille.


Työskentely QGis-versiolla 2.8.2-Wien I, jota käytettiin rivinmuodostustiedoston rasteroimiseen käyttämällä Käsittely> Työkaluryhmä> GDAL/OGR> Muunnos> Rasteroi (vektori-rasteri) -skriptiä. GDAL/OGR -versioni on 1.11.2.

Parametrien syöttö oli melko kapeaa eteenpäin ja se palautti minulle GeoTIFF-kuvan. Voit valita pureman määrän, muodon,… Koodi luodaan myös ja voit käyttää sitä uudelleen GDAL/OGR -konsolissa (mutta en oikein tiedä miten).


QGIS -järjestelmän käyttäminen: Luo ensin rasteritiedosto rivin muoto -tiedostosta (käyttämällä adhoc -vakio -määritettä).

Käytä sitten rasteri/analyysi/läheisyys -työkalua muuntaaksesi rasteritiedoston läheisyysrasteritiedostoksi.


Viiva näkyy edelleen, mutta sitä ei ole muodotiedoston metatiedoissa

Projektia varten minun täytyi yhdistää ruudukon solut sen parantamiseksi. Oli mahdollista yhdistää kaikki mitä halusin, mutta on eräänlainen näyttöongelma: on tämä rivi, joka näkyy visuaalisesti, mutta jota ei ole metatiedoissa tai missään (katso alla, koska näet, että on kaksi ei -toivottua riviä, ensimmäinen valitun solun sarakkeessa ja toinen oikealla)

Outoa on, että kun valitsen solun, se valitaan yhdeksi soluksi ikään kuin tätä riviä ei olisi. Sama metatiedoissa, tästä rivistä ei ole tietoa.

Se ei ole ongelma analyysilleni, koska tätä riviä ei todellakaan ole, mutta haluaisin näyttää sen oikein, joten olisiko sinulla ehdotuksia tämän rivin poistamisesta (jopa manuaalisesti)?

Yksi vastaus

Kommenttien perusteella ominaisuudet, joissa on viiva, ovat moniosaisia ​​ominaisuuksia. Nämä ovat yksittäisiä ominaisuuksia, joilla on useita geometrioita.

Jos moniosaisten ominaisuuksien eri osat koskettavat täydellisesti, käytä Vectory -geometriaa ja gt Fix -geometriaa pitäisi yhdistää ne yhdeksi osaksi.

Jos tämä ei toimi, siirry kohtaan Vector & gt Geoprocessing Tools & gt Buffer ja puskuroi se 0: lla, katso toimiiko se.


Käyttö

pisteitä (SpatialPoints*-objekti tai kahden sarakkeen matriisi (tai data.frame)), SpatialLines*, SpatialPolygons*tai Extent-objekti

numero tai merkki. Siirrettävä arvo (t). Tämä voi olla yksittäinen luku tai numerovektori, jonka pituus on sama kuin alueellisten ominaisuuksien (pisteet, viivat, monikulmio) määrä. Jos x on Spatial*DataFrame, tämä voi olla siirrettävän muuttujan sarakkeen nimi. Jos se puuttuu, käytetään määritteen indeksiä (eli numeroita yhdestä ominaisuuksien määrään). Voit myös antaa vektorin, jonka pituus on sama kuin paikkatietojen lukumäärä, tai matriisin, jossa rivien määrä vastaa paikkatietojen määrää

toiminto tai merkki. Sen määrittäminen, mitkä arvot annetaan soluille, jotka ovat useiden alueellisten ominaisuuksien peitossa. Voit käyttää toimintoja, kuten min, max tai keskiarvo tai jotakin seuraavista merkkiarvoista: 'ensimmäinen', 'viimeinen', 'laskuri'. Oletusarvo on 'viimeinen'. Jos kyseessä on SpatialLines*, myös pituus on sallittu (tällä hetkellä vain tasomaisille koordinaattijärjestelmille).

Jos x edustaa pisteitä, hauskanpidon on hyväksyttävä na.rm -argumentti joko nimenomaisesti tai pisteiden kautta. Tämä tarkoittaa, että fun = pituus epäonnistuu, mutta fun = function (x.) Pituus (x) toimii, vaikka se jättää huomiotta na.rm -argumentin. Voit käyttää na.rm -argumenttia käyttämällä seuraavaa funktiota: fun = function (x, na.rm) if (na.rm) length (na.omit (x)) else (length (x), tai käytä funktio, joka poistaa NA -arvot kaikissa tapauksissa, kuten tämä toiminto laskee yksilöllisten arvojen määrän ruudukkosolua kohti "rikkaus": fun = function (x,.) . Jos haluat laskea pisteiden määrän kussakin ruudukon solussa, voit käyttää fun = 'count' tai fun = function (x.) .

Voit myös välittää useita toimintoja käyttämällä lauseketta, kuten fun = function (x,.) C (pituus (x), keskiarvo (x)), jolloin palautettu objekti on RasterBrick (useita kerroksia).

numeerinen. Arvo, joka lisätään soluihin, jotka eivät kuulu x: n ominaisuuksiin. Oletus on NA

looginen. Jos TOSI, syötetyn Raster -objektin arvot "peitetään" x: n tilaominaisuuksilla. Toisin sanoen solut, jotka ovat spatiaalisesti päällekkäisiä tilaominaisuuksien kanssa, säilyttävät arvonsa, muista soluista tulee NA. Oletus on FALSE. Tätä vaihtoehtoa ei voi käyttää, kun päivitys = TOSI

looginen. Jos TOSI, Raster* -objektin arvot päivitetään soluille, jotka ovat päällekkäisiä x: n tilaominaisuuksien kanssa. Oletus on FALSE. Ei voida käyttää, kun maski = TOSI

numeerinen (yleensä kokonaisluku) tai merkki. Oleellista vain, kun päivitys = TOSI. Valitse arvojen perusteella solut, jotka päivitetään tilaominaisuuksien arvoilla. Kelvollisia merkkiarvoja ovat "kaikki", "NA" ja "! NA". Oletus on "kaikki"

merkki. Tulostiedoston nimi (valinnainen)

Jos TOSI, NA -arvot poistetaan, jos fun noudattaa na.rm -argumenttia

looginen. Jos TOSI, jokaisen monikulmioiden peittämän ruudukon murto -osa palautetaan (ja kentän, hauskan, naamion ja päivityksen arvot jätetään huomiotta. Katettu osuus arvioidaan jakamalla jokainen solu 100 alisoluun ja määrittämällä läsnäolo/poissaolo monikulmion jokaisen alisolun keskellä

Looginen. Jos TOSI, monikulmioiden lukumäärää koskeva palaute estetään. Oletus on FALSE


Wikipediasta: Muototiedostomuoto on suosittu paikkatietovektorimuoto paikkatietojärjestelmä (GIS) -ohjelmistolle. Esri on kehittänyt ja säätänyt sitä (enimmäkseen) avoimena spesifikaationa tietojen yhteentoimivuudesta Esrin ja muiden GIS -ohjelmistotuotteiden välillä. Käytännössä se on itse asiassa useita tiedostoja, joilla kaikilla on sama nimi ja seuraavat laajennukset:

 • .shp - muoto muotoile itse ominaisuusgeometria
 • .shx - muotoindeksi muotoilee ominaisuusgeometrian sijaintiindeksin, joka mahdollistaa nopean etsimisen eteen- ja taaksepäin
 • .dbf - määritteen muoto sarakkeelliset määritteet kullekin muodolle dBase IV -muodossa
 • .prj - projektioalusta koordinaatisto- ja projektiotiedot, tavallinen tekstitiedosto, joka kuvaa projektioa tunnetulla tekstimuodolla.

(Tämä luettelo ei ole täydellinen - katso Wikipedia -sivu).


Rasteroi viivan muotoinen tiedosto - paikkatietojärjestelmät

Käyttää Rasteroi pistetiedot interpoloida epäsäännöllisesti ruudukkoidut tiedot rasteri -kuvaksi. ENVI: n ristikkotoiminto käyttää Delaunayn kolmiomittausta tasomaisesta pistejoukosta. Kun epäsäännöllisesti ruudukkoiset datapisteet on kolmioitu, ne interpoloidaan normaaliksi ruudukkoksi. Voit käyttää lineaarista tai tasaista kvinttipolynomista interpolointia. Voit myös valita ekstrapoloinnin ruudukkopisteille kolmioalueen ulkopuolella. ENVI lukee ruudukkopisteet ASCII -tiedostosta ja tukee erilaisia ​​tulo- ja lähtöennusteita.

 1. Valitse Työkalulaatikosta Maasto> Rasteroi pistetiedot. Enter ASCII Grid Points Filename -valintaikkuna tulee näkyviin.
 2. Valitse tulo ASCII -tiedosto. Syötä epäsäännölliset ruudukkopisteet -valintaikkuna avautuu.
 3. Anna sarakkeiden numerot, jotka sisältävät x- ja y -sijainnit sekä z -arvot.
 4. Valitse tuloprojektion tyyppi luettelosta ja kirjoita a Alue määrä.


RSGISLibin objektipohjaiset kuva -analyysitoiminnot perustuvat objektien määritteiden tallentamiseen RAT -attribuutitaulukkona (RAT), kuten seuraavassa artikkelissa kuvataan:

Clewley, D. Bunting, P. Shepherd, J. Gillingham, S. Flood, N. Dymond, J. Lucas, R. Armston, J. Moghaddam, M.Python-pohjainen avoimen lähdekoodin järjestelmä maantieteelliseen objektipohjaiseen kuva-analyysiin (GEOBIA) Rasterimääritetaulukoiden hyödyntäminen. Kaukokartoitus 2014, 6, 6111-6135. (avoin pääsy)

Analyysin osana käytettävät tiedot kuitenkin tallennetaan usein muodotiedoston määritteiksi. RAT voidaan luoda muototiedostosta käyttämällä gdal_rasterize -komentoa ja copyShapefile2RAT -funktiota RSGISLibissä seuraavasti:

  Rasteroi vektori
  Tämä voidaan tehdä suoraan komentoriviltä tai soittamalla gdal_rasterize Python -komentosarjasta aliprosessin avulla.

Yllä oleva koodi asettaa lähtörasterin pikselikokoksi 30 x 30 m ja käyttää ‘BGL ’ -saraketta muodon tiedostosta (joka on kokonaisluku) kuvapistearvoille.

Huomaa, että tätä kuvaa käytetään vain lopullisen RAT -kuvan laajuuden ja pikselikoon selvittämiseen. Jos sinulla on toinen kuva, jonka haluat sovittaa laajuuteen ja pikselikokoon tähän, voidaan käyttää vektorin rasteroinnin sijasta, tässä tapauksessa ohita tämä vaihe ja käytä olemassa olevaa kuvaa ‘rasterized_vector ’: n sijaan.

Tämä kopioi kaikki määritteet syötteestä muodotiedostosta RAT: lle. Huomaa, että tulostusmuoto on aina KEA, koska se tukee suuria määritetaulukoita ja tallentaa ne pakattuna.


2.1.5 Huippuvirtatietojen julkaisutiedot

Iowa: ThreshR -tietokannan virtajärjestys Grid ("stral_ia") on virheellinen. Väliaikaisena ratkaisuna Q2: n perusajo suoritetaan käyttäen Carpenterin ja Georgakakosin, 1993 (s. 20) regressioyhtälöitä. Iowassa tarvitaan ensimmäisen tilauksen virtojen rivitiedosto.

Colorado: Itä -Colorado Plainsin alle 20 km2: n salaojitusalueiden yhtälöitä ei ole vielä otettu mukaan. Kaikille Itä-Colorado Plainsin kokoisille altaille ei ole regressioyhtälöitä USGS WRIR 94-4002: ssa Q2: lle.

Texas: ThreshR -tietokannassa alueiden 3 ja 4 rajoja Texasin aluekartalla laajennettiin niin, että ne sisälsivät pelialueen playa -alueen, jossa regressioyhtälöitä ei sovelleta. Siten peruslaskelmat Texasin panhandle -alueen playa -alueella ovat epäluotettavia.

Nebraska: Käytettävissä olevan tietokannan perusteella ei voida tehdä eroa kuivatuksen kokonaispinta -alan ja vaikuttavan kuivatusalueen välillä.


Rasteroi viivan muotoinen tiedosto - paikkatietojärjestelmät

USGS Topo Map Vector Data (Vector) 29990 Montopolis, Texas 20190724 for 7.5 x 7.5 minutes Shapefile vector digital data

Tämä aineisto kuvaa maantieteellisiä piirteitä maan pinnalla. Se on yleistietoaineisto käyttäjille, jotka eivät ole GIS -asiantuntijoita. Tämän tietojoukon paikkatiedot ovat valituista National Map -tietokannoista ja muista julkisista lähteistä.

Epäsäännöllinen -97,74999999999999 -97,6249999999999 30,2500000000001 30,1250000000001 Ei mitään ääriviivat kuljetus rakenteita maantieteellisiä nimiä hydrografia raja Julkinen maanmittausjärjestelmä metsä Yhdistetty vektori 7,5 x 7,5 minuuttia Shapefile

Maantieteellisten nimien tietojärjestelmä

Tässä tuotteessa on useita kansallisia tietolähteitä. Vaikka tietojen tarkkuus vaihtelee, tiedoilla on yleensä riittävän suuri vaakasuuntainen tarkkuus tukemaan NMAS- ja kartoitusta 1: 24000 -asteikolla. NMAS-vaakatarkkuus edellyttää, että vähintään 90 prosenttia tarkasti määritetyistä pisteistä on 0,02 tuuman sisällä todellisesta sijainnista. Muotot luodaan National Elevation Datasetista (NED). Viimeksi julkaistu luku NED: n absoluuttisesta pystysuorasta tarkkuudesta Yhdysvaltojen alueella, ilmaistuna 25 310 vertailupisteen neliövirheestä (RMSE), on 1,55 metriä. Pystysuuntainen tarkkuus vaihtelee kuitenkin merkittävästi Yhdysvalloissa eri lähteiden laadun, maaston helpotuksen, maanpeitteen ja muiden tekijöiden vuoksi. Tämän analyysin yksityiskohdat on julkaistu julkaisussa "Yhdysvaltojen geologisen tutkimuslaitoksen kansallisen korkeusdatasetin tarkkuusarviointi ja vertailu muihin suuren alueen korkeusdatasetteihin-SRTM ja ASTER: US Geological Survey Open-File Report 2014-1008", http: // pubs .usgs.gov/ 2014.1008/.

Maapeite - Metsävektorin digitaalinen data Woodland Tint on johdannainen maanpeitetuote, joka on luotu käyttämällä useita kansallisia karttakerroksia: kolme National Land Cover Database (NLCD) 2011 rasterikerrosta (Tree Canopy, Imperecessness, and Land Cover) ja kaksi vektorikerrosta (National Hydrografian tietojoukko ja kuljetus). Prosessi alkaa peittämällä NLCD 2011 Tree Canopy Data -kartografia NLCD 2011 Imperviousness (arvot 1-100) ja NLCD 2011 Land Cover (arvo 11 = Open Water). Tuloksena olevat rasteridatat, joiden katosarvot ovat 20 ja suurempia, muunnetaan metsävektorin monikulmioiksi ja tasoitetaan Paek -algoritmin avulla. Metsäpolygonit on peitetty puskuroiduilla kuljetuksilla (tiet, lentoaseman kiitotiet ja rautatiet) ja hydrografialla (NHD -alueet lukuun ottamatta tulva -aluetta ja NHD -vesistöjä lukuun ottamatta suota/suota). Tuloksena olevien monikulmioiden kokoluokka tarkistetaan (vähimmäiskoko on yksi hehtaari), ja pienet metsän monikulmiot sekä pienet raot metsän monikulmioista poistetaan. Havaijilla ja Puerto Ricolla käytetään kahta kansallisen kansikattokannan (NLCD) rasterikerrosta (Tree Canopy 2011 ja Imperviousness 2001): ja kahta vektorikerrosta (National Hydrography Dataset and Transportation). Tuloksena oleva rasteridata suoritetaan kuten aikaisemmin monikulmiovektoridatan tuottamiseksi. Alaskassa Woodland Tint on johdettu maanpeite, joka on luotu käyttämällä viittä kansallista karttakerrosta: yksi rasterikerros, National Land Cover Database (NLCD) 2011 (Land Cover) ja neljä vektorikerrosta (National Hydrography Dataset, Transportation Roads, Transportation Airports ja Kuljetusrautatiet). Prosessi alkaa yhdistämällä kolme NLCD 2011 Land Cover V1 -luokkaa (41 - Lehtimetsä, 42 - Evergreen Forest ja 43 - Mixed Forest). Tuloksena oleva rasteritieto muutettiin metsävektoripolygoniksi ja tasoitettiin Paek -algoritmin avulla. Metsäpolygonit on peitetty puskuroiduilla kuljetuksilla (tiet, lentoaseman kiitotiet ja rautatiet) ja hydrografialla (NHD -alueet, lukuun ottamatta tulva -alueita ja NHD -vesistöjä lukuun ottamatta suota/suota). Tuloksena olevien monikulmioiden mittakaava tarkistetaan sopivan kokoisiksi (yhden hehtaarin vähimmäiskoko), ja pienet metsän monikulmiot sekä pienet raot metsän monikulmioista poistetaan. http://nationalmap.gov https://www.mrlc.gov/nlcd2011.php 24000 digitaalista dataa 2016 2016 julkaisupäivä Maan kansi - Woodland National Landcover Dataset National Hydrography Dataset National Transportation Dataset US Geological Survey yhteistyössä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston kanssa , USDA Forest Service ja muut liittovaltion, osavaltion ja paikalliset kumppanit. National Hydrography Dataset on osa kattavaa paikkatietomallia.

Hydrografiavektorin digitaaliset tiedot National Hydrography Dataset (NHD) on ominaisuuspohjainen tietokanta, joka yhdistää ja tunnistaa yksilöllisesti virran segmentit tai ulottuvuudet, jotka muodostavat maan pintaveden viemärijärjestelmän. Korkean resoluution NHD luotiin alun perin käyttämällä 1: 24 000 mittakaavan dataa. Osavaltio ja paikallishallinto parantavat tietoja sisällyttämällä paikallisia päivityksiä, jotka perustuvat ajankohtaisempiin ja tarkempiin lähdetietoihin. Todellisessa maailmassa vesiominaisuudet ovat suhteellisen dynaamisia, ja tiedonkeruuhetken erot merkitsevät sitä, että vesiominaisuudet eivät välttämättä rekisteröidy tarkasti muihin kerroksiin. NHD: n sisältämät ja näyttämät hydrografisten ominaisuuksien nimet poimitaan ja validoidaan maantieteellisten nimien tietojärjestelmästä (GNIS). Paikkatietokohteet voidaan suodattaa tai yleistää 1: 24 000 asteikon esityksen saavuttamiseksi. http://nhd.usgs.gov/ http://nhd.usgs.gov/gnis.html http://nhdgeo.usgs.gov/metadata/nhd_high.htm 24000 digitaalista dataa 20100820 20100820 julkaisupäivä Hydrografia Hydrografian ominaisuudet ja ominaisuus nimeää Global Land Ice Measurements from Space -aloitteen (GLIMS)

Gaging Stations -vektorin digitaalinen data Tämä tietokokonaisuus, jota kutsutaan nimellä "GAGES II", lyhenne sanoista Geagespatial Attributes of Gages for Evaluating Streamflow, versio II, sisältää paikkatietoja ja luokituksia 9322: lle Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen (USGS) ylläpitämälle streamille. Se on päivitys alkuperäiseen GAGES -järjestelmään vuonna 2010. GAGES II -tietoaineisto koostuu mittareista, joiden purkautumisennätys on ollut yli 20 vuotta (ei välttämättä jatkuvaa) vuodesta 1950 tai jotka ovat tällä hetkellä aktiivisia vesivuodesta 2009 lähtien. valuma -alueet sijaitsevat Yhdysvalloissa, mukaan lukien Alaska, Havaiji ja Puerto Rico. Vain aktiiviset asemat, jotka on tunnistettu GAGES II -tietokannassa, kuvataan. http://water.usgs.gov/lookup/getspatial?gagesII_Sept2011 http://water.usgs.gov/GIS/metadata/usgswrd/XML/gagesII_Sept2011.xml 24000 digitaalisen datan julkaisupäivä Hydrografia - Gaging -asemat Hydrografian ominaisuudet ja mittausasemat US Geological Survey, National Geospatial Technical Operations Center - National Elevation Dataset on osa kattavaa paikkatietomallia.

Hypsografia Vektori digitaalinen data Tämä ääriviivojen luokka luotiin 3D-korkeusohjelman 1/3 kaarisekunnin versiosta. Näiden ominaisuuksien suunniteltu katselukulma on 1: 24 000. Muotot on johdettu suodatetusta korkeusrasterista tasaisten kaarien saavuttamiseksi. Joillakin alueilla National Hydrography Dataset (NHD) -virtauslinjat ja vesimuodostumat voivat muokata 3DEP -tietoja helpottaakseen hypsografian ja hydrografian yhdistämistä USGS -karttatuotteisiin. Nämä ääriviivat luotiin ensisijaisesti käytettäväksi kerroksena GeoPDF -tiedostoissa, jotka on luotu digitaalisessa kartoitusohjelmassa. Muotojen rasteritietolähde on 3D Elevation Program 1/3 arc-second layer. Toissijaisiin tietojoukkoihin kuuluvat korkean resoluution virtauslinjat, vesimuodostumat ja alueet National Hydrography Dataset (NHD). NHD-kerroksia käytetään DEM: n hydro-valvontaan ennen muodonmuodostusta. Vesivoiman täytäntöönpanon tavoitteena on estää ääriviivojen leviäminen vesistöjen pinnan yli ja kohdistaa ääriviivat uudelleen NHD-yksilinjaisten virtojen kanssa. 3DEP -rasterisolut muunnetaan pisteiksi. Nämä pisteet yhdessä NHD -virtausviivojen kanssa syötetään interpolointityökaluun uuden pinnan luomiseksi. NHD -vesimuodostumat ja -alueet on esikäsitelty kiinnittämään pienin ja suurin korkeus jokaiseen monikulmioon. Näistä ennalta lasketuista arvoista lasketaan sopiva arvo, jolla korkeussoluja voidaan nostaa NHD -monikulmioiden alle. NHD -polygonit muunnetaan sitten rastereiksi, joista puolestaan ​​luodaan mosaiikki, joka sisältää uuden rasteripinnan. Mosaiikki suodatetaan tasaisempien ääriviivojen aikaansaamiseksi. Muotoja luodaan ja masennus- ja indeksimuotoja tunnistetaan. Tietojen paikkansapitävyydellä ei ole takuuta. Käyttäjien tulee olla tietoisia siitä, että näiden tietojen keräämisen ja luomisen jälkeen on saattanut tapahtua ajallisia muutoksia ja että jotkin näistä tiedoista eivät ehkä enää edusta todellisia pintaolosuhteita. Hydrovalvonta ja yleistys voivat myös merkittävästi muuttaa ääriviivojen tilaominaisuuksia. Käyttäjien ei pitäisi käyttää näitä tietoja kriittisiin sovelluksiin ilman täydellistä tietoisuutta niiden rajoituksista. http://Hs.gov/ 24000 digitaalisen datan julkaisupäivä Hypsography Contours USFS

Kuljetus, USFS FSTopo -teet Digitaaliset vektoridatat FSTopo -tietokanta oli alun perin täytetty kartografisten ominaisuustiedostojen (CFF) tiedoilla. CFF -tiedot on johdettu tavallisesta Forest Service Primary Base Series (PBS) tai Single Edition Series (SES) -kartasta osana Forest Service National Geographic Information System Plania. PBS- ja SES-kartat kehitettiin Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen 1: 24 000 mittakaavan 7,5 minuutin topografisista karttasarjoista, ja niihin tehtiin parannuksia ja säännöllisiä tarkistuksia metsäpalvelun tarpeiden tyydyttämiseksi. Lukuun ottamatta Alaskaa, jossa käytetään 1: 63 360 asteikon karttoja, alkuperäiset USGS 1: 24 000 -mittaiset lähdekartat rakennettiin täyttämään kansalliset karttatarkkuusstandardit, jotka edellyttävät, että 90 prosenttia kaikista kartalla olevista hyvin määritellyistä ominaisuuksista on .02 tuumaa todellisesta sijainnistaan. CFF -tiedot kerättiin menetelmillä ja parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla sen varmistamiseksi, että digitoidut elementit kaapattiin 0,003 tuuman sisällä lähdekartoissa näytetyistä vastaavista elementeistä. USDA: n paikkatietopalvelu- ja teknologiakeskus (GSTC) käyttää samaa tiedonkeruun tarkkuusstandardia tietojen lisäyksiin ja tarkistuksiin. Vain USDA: n metsäpalvelualueiden kartat sisältävät USDA: n metsäteitä. http://www.fs.fed.us/gstc/ 24000 digitaalista dataa 2012 2015 julkaisupäivä Tiet

Liikenne, rautatiet Digitaalinen vektoridata Railroad hankitaan vuosittain FRA: lta. Rautatiet ja sivuraiteet muunnetaan kansalliseksi kuljetusdatasetiksi. Rautatiet -kerros edustaa maan rautatiejärjestelmän rahtilinjoja. Tietojoukko kattaa kaikki 50 osavaltiota ja Columbian piirikuntaa sekä Yhdysvaltojen alueita ja omaisuutta. Rautateitä ei ole Yhdysvaltain Samoalla, Guamilla, Pohjois -Mariaanilla ja Yhdysvaltain Neitsytsaarilla. 24000 digitaalista dataa 2016 2016 julkaisupäivä Federal Railroads Administration Pääradan keskilinjat Federal Aviation Administration

Lentokentät Digitaalinen vektoridata Lentokenttäpisteet ja kiitotien monikulmiot ovat liittovaltion ilmailuviranomaisen (FAA) hyväksymiä Yhdysvaltojen julkisia ja yksityisiä lentoasemia. FAA: n lentoasemia ja kiitotien muototiedostoja käytetään päivittämään kansalliset kuljetusdatasetin nykyiset lentokentät ja kiitotiet. Digitaalisten tietojen ominaisuuksien tarkkuus, paikkatarkkuus ja täydellisyys tarkastettiin. http://www.faa.gov 24000 digitaalista dataa 2011 2012 julkaisupäivä Kuljetus - Lentokenttojen kiitotiet Erilaiset valtion virastot ja vapaaehtoisjärjestöt

Virkistysreitit Digitaalinen vektoridata Ensimmäiset virkistyspolut lisättiin Yhdysvaltojen Topo -karttoihin vuonna 2013. Reittitiedot ovat peräisin useista eri lähteistä. Tarkkuus ja valuutta ovat tietojen omistajan vastuulla. USGS arvioi lähteen arvovaltaisuuden, mutta ei itse tarkista tietojen paikkansapitävyyttä. Polut eivät ole valmiita, eivätkä ne ole valmiita lähitulevaisuudessa. Reittejä lisätään, kun tietoja saadaan maanhoitolaitoksilta ja muista arvovaltaisista lähteistä. Kaikki Yhdysvaltojen Topo -kartoissa esitetyt virkistysreittitiedot ovat julkisia, vaikka alkuperäiset lähdetiedot eivät välttämättä ole julkisia. Tämä metatieto -osa dokumentoi kaikkien karttojen tietolähteet, ei tätä karttaa. Tässä lueteltuja reittejä ei taata olla kaikissa asiaankuuluvissa kartoissa johtuen aikataulun eroista tiedonsiirron ja Yhdysvaltojen Topo -tuotantoaikataulujen välillä. Ominaisuustason metatietoja ei toimiteta Yhdysvaltain Topo-tuotteessa, eikä kartalla olevan viivan ja kyseisen polun lähteen välillä ole yhteyttä. Huomautuksia tietolähteistä seuraa --------- 11 National Scenic Trails (NST): Ice Age National Scenic Trail: tiedot vapaaehtoisjärjestö Ice Age Trail Alliance, http://www.iceagetrail.org , yhteistyössä National Park Servicen ja Wisconsinin luonnonvarojen osaston kanssa. -Pacific Crest National Scenic Trail: Yhdysvaltain metsäpalvelun julkaisemat tiedot-Appalachian National Scenic Trail: Appalachian Trial Conservancyn julkaisemat tiedot, http://appalachiantrail.org/about-the-trail/mapping-gis-data, yhteistyössä Kansallispuistopalvelun kanssa - North Country National Scenic Trail: julkaisematon tietojoukko, jonka tarjoaa National Park Service - Arizonan kansallinen maisemareitti: tiedot AZGEO Clearinghousesta, https://azgeo.az.gov/azgeo/, yhteistyössä Yhdysvaltain metsäpalvelun - Tyynenmeren kanssa Northwest National Scenic Trail: Yhdysvaltain metsäpalvelun julkaisemat tiedot-Natchez Trace National Scenic Trail: National Park Servicen toimittamat julkaisematon tietokokonaisuus --------- Muut reittityypit ja lähteet: US Fish and Wildlife Service -maat: USFWS -vaellusreittien luetteloa hallinnoivat Yhdysvaltain liikenneministeriö Federal Highway Administration ja Pacific Western Technologies, LTD. Tietojoukon tarkoituksena on luoda perusluettelo kaikista ei-moottoroiduista reiteistä Yhdysvaltain kala- ja villieläinten huoltoasemilla. - Yhdysvaltain metsäpalvelun maat: Kansallisten metsien reitit ovat peräisin USFS: n toimittamattomista tiedoista. Nämä tiedot on kehitetty eri tarkkuuden lähteistä. Yhdysvaltain Topo ei kuvaa pääsyä ja matkanhallintatietoja, jotka osoittavat, mitkä reitit ovat hallinnoituja tai avoinna tietyille matkustustavoille (moottoroidut/ei-moottoroidut) tai niihin liittyville käyttökausille. USFS -reitit (muut kuin edellä kuvatut valitut NST -reitit) näytetään tällä hetkellä US Topossa vain Coloradossa. - Kansainvälinen maastopyöräilyyhdistys IMBA jakaa pyöräilyreittitietonsa USGS: n kanssa osana jatkuvaa kumppanuutta. IMBA-kerättyjä polkuja ei yleensä näytetä rajattujen liittovaltioiden (esim. Kansallisten metsien) sisällä Yhdysvaltain Topo-kartoissa. https://www.nps.gov/subjects/nationaltrailssystem/index.htm http://www.pnts.org http://www.fws.gov/gis/data/national/ https: //www.imba. com/ 24000 digitaalista dataa 2006 2018 julkaisupäivää Virkistysreitit Polun keskiviiva US Census Bureau, Geography Division

Kuljetus, Census Roads -vektorin digitaalinen data Tietojoukon lähde on Census Bureau MAF/TIGER -tietokannan otteet TIGER/Line Shapefiles -muodossa. TIGER/Line -muotoiset tiedostot ja niihin liittyvät tietokantatiedostot ovat ote valituista maantieteellisistä ja kartografisista tiedoista Yhdysvaltain väestönlaskentatoimiston pääosoitetiedostosta/Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing (MAF/TIGER) -tietokannasta (MTDB). MTDB on saumaton kansallinen tiedosto, jossa ei ole päällekkäisyyksiä tai aukkoja osien välillä, mutta jokainen TIGER/Line -muotoinen tiedosto on suunniteltu itsenäiseksi itsenäiseksi tietojoukkoksi tai ne voidaan yhdistää kattamaan koko kansakunta. Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos suodattaa väestönlaskentatiet poistaakseen alle 500 metrin pituiset lyhyet tieosuudet, joita ei nimetä ja luokitellaan paikallisiksi teiksi. USGS National Transportation Dataset -toiminnallista tieluokitusjärjestelmää sovelletaan väestönlaskennan tietojoukkoihin. Alkuperäiset TIGER/Line Shapefile -tuotteet eivät ole tekijänoikeuksien alaisia, mutta TIGER/Line ja Census TIGER ovat Yhdysvaltain väestönlaskentatoimiston rekisteröityjä tavaramerkkejä. TIGER/Line -muototiedostoissa olevat horisontaaliset paikkatarkkuustiedot on tarkoitettu vain tilastollista analyysiä ja väestönlaskentatoimia varten, eivätkä tiedot välttämättä sovellu korkean tarkkuuden mittaussovelluksiin. TIGER/Line -muotoisten tiedostojen täydelliset metatiedot ovat saatavissa US Census Bureau -palvelusta http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html 24000 digitaalista dataa 2013 2018 julkaisupäivä Roads - Census Road centerlines, route number, tieluokitus, kadunnimet Alaska Railroad Corporation

Liikenne, rautatiet Digitaalinen vektoridata Tämä tietue koskee vain Alaskan tietoja. Rautatietiedot toimittaa Alaska Railroad Corporation, eivätkä ne voi sisältää muita omistajan rautatieominaisuuksia. Julkaisematon data toimitettu suoraan USGS: lle. Nykyinen vuodesta 2012. Lisätietoja antaa Alaska Railroad Corporation, 327 W. Ship Creek Ave., Anchorage, AK. 99501, puhelin 907-265-3100 tai [email protected] 25000 digitaalista dataa 2012 2012 julkaisupäivä Rautatiet-Alaska Railroad Corporation Pääradan keskilinjat Alaskan liikenneministeriö

Liikenne, yleiset tiet Vektoridigitaalitiedot Tämä tietue koskee vain Alaskan tietoja. Tiet, jotka on kerätty eri valtiollisista ja paikallisista lähteistä, integroitu Alaskan liikenneministeriön (ADOT) kanssa ja toimitettu USGS: lle käytettäväksi USGS -karttatuotteissa. Tätä tietietoaineistoa ei ole julkaistu, mutta aiemmat versiot julkaistaan ​​ADOT -verkkosivustolla. http://www.dot.state.ak.us/stwdplng/mapping/ 25000 digitaalista dataa 2013 2013 julkaisupäivä Tiet

Yhdysvaltojen ja Kanadan kansallisen rajan vektorin digitaalinen data Raja on digitaalinen esitys Yhdysvaltojen ja Kanadan välisestä kansainvälisestä rajasta vuoden 1908 sopimuksen mukaisesti. Se on muodostettu viimeaikaisten tutkimusten ja peruspisteiden muuntamisen yhdistelmästä. Se on tarkoitettu vain yleisiin kartoitustarkoituksiin. Raja -aineisto koostuu 29 segmentistä, jotka vastaavat alkuperäistä 256 rajakarttaa. Kunkin segmentin attribuutit määrittävät asteikon, jossa kyseisen alueen viiva voidaan kuvata tarkasti. Se on tuotettu vain kartoitustarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu havainnollistamaan minkä tahansa segmentin asteikon rajojen ulkopuolista rajaa. Http://www.internationalboundarycommission.org/ http://www.internationalboundarycommission.org/index-eng.html digital tiedot 2006 2015 julkaisupäivä USA / Kanada Kansainvälinen raja Kansain ja Yhdysvaltojen välinen kansainvälinen raja US Geological Survey, US Department of Agriculture ja Instituto Nacional de Estadistica y Geografia of Mexico.

USA: n ja Meksikon kansalliset rajavektorit digitaaliset tiedot Meksikon ja Yhdysvaltojen välinen kansainvälinen raja, joka määritellään Yhdysvaltojen maatalousministeriön (USDA) ja Meksikon instituutin (INEGI) yhteisyritykseksi, johti epäviralliseen Yhdysvaltojen ja Meksikon raja-aineisto, jota paransi entisestään Yhdysvaltain geologisen tutkimuksen Border Environmental Health Initiative (BEHI). Kun datakehyksen mittakaavaksi oli asetettu 1: 5000 ArcMapissa, Rio Granden/Rio Bravon keskusta digitalisoitiin NAIP 2004 -kuvien avulla. Alueilla, joilla on tiheitä suolasedrin puustoja (rajauslaatikko = UL -104,714 30,038, UR -104,664 30,037, LR -104,666 29,933, LL -104,717 29,934 NAD83), kanavan keskipistettä oli vaikea ja joskus mahdotonta määrittää helposti. Rajan sijainnin määrittämiseksi paikkatietoanalyytikko vertasi linjan sijaintia INEGI 1: 250K Limite -ominaisuusluokassa NAIP 2004 -kuviin ja mukautti rajaa kuvan mukaan, joten kansainvälisen rajan rajaaminen on vähemmän varmaa näillä alueilla. Loput reunasta otettiin INEGI 1: 250K Limite -ominaisuusluokasta ja liitettiin Rio Grande/Rio Bravon varrella luotuun linjaominaisuusluokkaan. Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos tarkasteli alkuperäisiä USDA -tietoja vuoden 2007 NAIP -kuvia vastaan ​​ja muokkasi edelleen yhdeksän linjaosaa Rio Granden alueilla kansallisten karttatarkkuusstandardien mukaisesti. https://ibwc.gov/GIS_Maps/GIS_Program.html digitaaliset tiedot 1972 2006 julkaisupäivä USA/Meksiko International Boundary International Boundary Meksikon ja Yhdysvaltojen välillä Yhdysvaltain maatalousministeriö (USDA) Forest Service - Washington Office Automated Lands Program (ALP) .

USDA: n metsäpalvelun raja -vektorin digitaaliset tiedot USDA: n metsäpalvelun määrittämät metsäpalvelun rajat, jotka kattavat kansallisen metsäjärjestelmän (NFS), kuuluvat alkuperäiseen julistettuun kansalliseen metsään, sekä NFS: ään lisättyjä maita, jotka ovat saaneet "varattu julkinen '' General Exchange Actin mukaan. Seuraavat aluetyypit ovat mukana: Kansallinen metsä, Kokeilualue, Kokeellinen metsä, Kokeellinen alue, Maankäyttöhanke, Kansallinen nurmi, hankintayksikkö ja erityishallintoalue. Valtakunnallinen Proclaimed Forest -tietoaineisto luotiin USDA Forest Service, Washington Office Automated Lands Program (ALP) -henkilöstön toimesta kerättyjen lähdetietojen perusteella. Vain USDA: n metsäpalvelualueiden kartat sisältävät USDA: n metsän rajat. 24000 digitaalista dataa 2009 2017 julkaisupäivä USDA Forest Service Boundaries National Forest Service Boundaries Office of the Institutional and Environmental Environment, Business Enterprise Integration Directorate

Yhdysvaltain sotilaslaitokset, -alueet ja -koulutusalueet, vektori digitaalinen data Tämä tietojoukko kuvaa Yhdysvaltojen ja alueiden tunnetuimpien puolustusministeriön (DoD) sivustojen, laitosten, alueiden ja koulutusalueiden arvovaltaisia ​​rajoja. Nämä sivustot kattavat maan, joka on liittovaltion omistuksessa tai muuten hoidettu. Tämän tietojoukon on koonnut puolustusasennustiedon infrastruktuuriohjelma (DISDI). Tämä tietojoukko edustaa vuoden 2010 perusrakenneraportista valittujen sivustojen maantieteellisten rajojen perusviivaa. Rajapaikat on tarkoitettu vain suunnittelutarkoituksiin, eivätkä ne edusta laillisia tai tutkittuja tonttirajoja. Tämä luettelo ei välttämättä edusta kattavaa kokoelmaa kaikista DoD -tiloista, ja vain viidenkymmenen Yhdysvaltojen ja Yhdysvaltojen alueiden tilat otettiin mukaan. Kartat, jotka on valmistettu asteikolla 1: 50 000 tai enemmän ja jotka ovat muuten kansallisten karttatarkkuusstandardien mukaisia, pysyvät yhteensopivina, jos nämä tiedot sisällytetään. Although these data have been provided by the DoD components, no warranty expressed or implied is made regarding the utility of the data on any other system, in derived products or data alterations, nor shall the act of distribution constitute such warranty. https://www.acq.osd.mil/eie/BSI/BEI_DISDI.html 50000 digital data 2011 2017 publication date U.S. Department of Defense Military Installations Boundary lines, installation names U.S. Census Bureau

State and Equivalent Boundary vector digital data The Census Bureau collects boundaries from state and county governments through the Boundary and Annexation Survey, and publishes the results as TIGER files. The USGS uses the TIGER data without editing or alteration. http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html digital data 2013 2016 publication date State Boundaries State and Equivalent Boundary U.S. Census Bureau

County and Equivalent Boundary vector digital data The Census Bureau collects boundaries from state and county governments through the Boundary and Annexation Survey (BAS), and publishes the results as TIGER files. The USGS uses the TIGER data without editing or alteration for US Topo. http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html digital data 2013 2017 publication date County Boundaries County and Equivalent Boundary U.S. Census Bureau

Incorporated Places Boundary vector digital data The boundaries of most incorporated places are as of January 1, 2017, as reported through the Census Bureau's Boundary and Annexation Survey. Limited updates that occurred after January 1, 2017, such as newly incorporated places, are also included. The boundaries of all Census Designated Places (CDP) were delineated as part of the Census Bureau's Participant Statistical Areas Program (PSAP) for the 2010 Census. The USGS uses the TIGER data without editing or alteration. http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html digital data 2013 2017 publication date Incorporated Places Boundaries Incorporated Places Boundaries U.S. Census Bureau

Jurisdictional Boundary The 115th Congress is seated from January 2017 to 2019. The TIGER/Line shapefiles for the District of Columbia, Puerto Rico, and the Island Areas (American Samoa, Guam, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, and the U.S. Virgin Islands) each contain a single record for the non-voting delegate district in these areas. The boundaries of all other congressional districts are provided to the Census Bureau through the Redistricting Data Program (RDP). The USGS uses the TIGER data without editing or alteration for US Topo. http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html 24000 digital data 2016 2016 publication date Jurisdictional Boundaries 115th Congressional Districts Boundaries U.S. Census Bureau

Minor Civil Divisions Boundary vector digital data The boundaries of most legal Minor Civil Divisions (MCD) are as of January 1, 2017, as reported through the Census Bureau's Boundary and Annexation Survey. The boundaries of all Census Designated Places (CDP)are those as reported as part of the Census Bureau's Participant Statistical Areas Program (PSAP) for the 2010 Census. The USGS uses the TIGER data without editing or alteration. http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html digital data 2013 2017 publication date Minor Civil Divisions Boundaries Minor Civil Divisions Boundaries U.S. Census Bureau

Native American Area Boundary vector digital data The Native American Area boundaries are as of January 1, 2017 as reported through Census Bureau's Boundary and Annexation Survey. The USGS dataset is a combination of two Census Bureau files. It includes the American Indian/Alaska Native/Native Hawaiian Areas National (AIANNH) National TIGER/Line shapefile, including the following legal entities: federally recognized American Indian reservations and off-reservation trust land areas, state-recognized American Indian reservations, and Hawaiian home lands. Also included is the Alaska Native Regional Corporation (ANRC) State-based TIGER/Line shapefile containing a record of the 12 Alaska Native Regional Corporations used to conduct both the for-profit and non-profit affairs of Alaska Natives within a defined region of Alaska. The USGS uses the TIGER data without editing or alteration. http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html digital data 2013 2017 publication date Native American Area Boundaries Native American Area Boundaries National Park Service - Land Resources Division

National Park Service Boundary vector digital data This dataset depicts National Park Service unit boundaries for display and general analysis purposes. The USGS converted areas of generally 3 acres or less to point features to facilitate cartographic display on the US Topo digital map product. See Source URL for link to complete dataset. This data set is complete but subject to continual updates to reflect boundary amendments, legislation, and acquisitions, and improved processing techniques. The data is being regularly updated with verified boundaries from NPS Land Resources Division. The data is intended for use as a tool for display and general GIS analysis purposes only. It is in no way intended for engineering or legal purposes. The data accuracy is checked against best available sources which may be dated. NPS assumes no liability for use of this data. Boundaries from the Land Resources Division have separate polygons for each type of unit. For example Denali National Park and Denali National Preserve are separate individual polygons. https://irma.nps.gov/App/Portal digital data 2002 2018 publication date National Park Service Boundary Current Administrative Boundaries of the National Park System Units U.S. Census Bureau

Unincorporated Places Boundary vector digital data The boundaries of most unincorporated places in this shapefile are as of January 1, 2017, as reported through the Census Bureau's Boundary and Annexation Survey (BAS). Limited updates that occurred after January 1, 2017, such as newly unincorporated places, are also included. The boundaries of all Census Designated Places (CDPs) were delineated as part of the Census Bureau's Participant Statistical Areas Program (PSAP) for the 2010 Census. The USGS uses the TIGER data without editing or alteration. http://www.census.gov/geo/maps-data/data/tiger.html digital data 2013 2017 publication date Unincorporated Places Boundaries Unincorporated Places Boundaries U.S. Department of Interior, U.S. Fish and Wildlife Service

FWS Interest Simplified Boundaries vector digital data This data set depicts simplified boundaries of lands administered by the U.S. Fish and Wildlife Service including National Wildlife Refuges, National Fish Hatcheries, FWS administrative sites, and other conservation areas. The Alaska National Wildlife Refuge Boundaries data set depicts the legislative boundary of the 16 National Wildlife Refuges in Alaska at a source scale of 1:63,360. The dataset was created by the U.S. Fish and Wildlife Service, Region 7, Division of Realty and Natural Resources. The USGS substituted the Alaska National Wildlife Refuge boundaries for the USFWS Simplified Wildlife Refuge Boundaries in Alaska for cartographic purposes. The USFWS Simplified Wildlife Refuge Boundaries are simplified from the U.S. Fish and Wildlife Service Real Estate Interest data layer containing polygons representing tracts of land (parcels) in which the Service has a property or management interest. These interests include full land ownership, secondary interests in property primarily managed and reported by other federal agencies, leased property, property managed by agreement with other parties, and, within National Wildlife Refuges, property governed by conservation easements. A conservation easement is a permanent, legally enforceable land preservation agreement between a landowner and a government agency that restricts real estate, commercial and industrial development of the land, which remains private property. Inholdings of private property within Refuge areas not covered by conservation easements are excluded from these boundaries. The Hawaiian Islands National Wildlife Refuge and Waterfowl production area easements acquired through the small wetlands program have been omitted. Interior boundaries between parcels were dissolved to produce a single set of simplified external boundaries for each feature. These are resource grade mapping representations of the U.S. Fish and Wildlife Service boundaries. For legal descriptions of the land represented here contact the USFWS Realty Office. This map layer was compiled by the U.S. Fish and Wildlife Service. The Alaska National Wildlife Refuges dataset was derived from the following digital sources and legal documents: 1) Federal Register, Vol. 48, No. 38 Thursday, February 24, 1983 Notices Pages 7890-8029. 2) USGS 1:250,000 scale Alaska Boundary Series maps entitled: Alaska National Interest Lands Conservation Act December 2, 1980 P.L. 96-487 3) Various legal documents such as survey plats, legal metes and bounds descriptions, Deeds, and Titles. 4) USGS 1:63,360 scale revised hydrography Digital Line Graphs depicting ground conditions from 1955 to 1986. Although these Fish and Wildlife boundaries represent lands administered by the U.S. Fish and Wildlife Service, not all areas are open to the public. Some fragile habitats need to be protected from human traffic, some management areas are closed, and the terms of some conservation easements preclude public access. The public is urged to contact specific Refuges or other conservation areas before visiting. digital data 1950 2017 publication date U. S. Fish and Wildlife Service Boundary Boundary polygons and names U.S. Dept. of Interior, Bureau of Land Management, Division of Support Services, Branch of Information Resource Management

Public Land Survey System vector digital data The PLSS information is for general reference purposes only, and should not be used to determine legal boundaries or land ownership. The Bureau of Land Management (BLM) is the authoritative source for PLSS information at the federal level, and the US Topo representation is derived from BLM GIS data files called Cadastral National Spatial Data Infrastructure or CadNSDI. The management of these data is not completely uniform throughout the country. Although this metadata record is included with all maps, PLSS is currently shown on US Topo Maps for only a few states. PLSS will be added to US Topo maps in more states in coming years as BLM authorized CadNSDI format is made available. The three layers USGS stores from PLSS are the Township, First Division and Special Surveys. Metadata for BLM PLSS data is at http://www.geocommunicator.gov/GeoComm/metadata/index.htm#PLSS, though this URL may change in the near future. Alternate sources of PLSS data will continued to be served mainly in western states where BLM is the data steward or the data is from a trusted source. Notes on individual states follow,----Alaska PLSS consists of protracted (computed, not surveyed) data only. For more information see http://sdms.ak.blm.gov/sdms/data_protracted_grid_gis.html----Ohio was the original PLSS state in the early 1800s, and the land network there is unusually complex. The source data include four first-division parcel types. These are all shown on US Topo maps, and are labeled according to BLM's attribution, with a leading letter followed by either a number or more letters. The meanings of the leading letters are S=Section, F=Fractional Section, L=Lot, Q=Quarter Township. https://sdms.ak.blm.gov/sdms/ https://navigator.blm.gov/home 24000 digital data 2012 2018 publication date Public Land Survey System - BLM Townships and ranges, sections Department of Veterans Affairs, National Cemetery Administration and U.S. Geological Survey

NCA National Cemeteries vector digital data This dataset represents boundaries of National cemeteries administered by the U.S. Department of Veterans Affairs, National Cemetery Administration. This layer may also contain a small number of boundaries for those managed by the Department of the Army. This data is subject to change as other national cemetery areas are authorized. This dataset is intended for general mapping and reference purposes only. https://nationalmap.gov/boundaries.html https://www.cem.va.gov/cem/cems/index.asp digital data 2013 2018 publication date National Cemetery Boundary Name, general location information from NCA, Boundaries from combination of NCA boundary data, parcel data and other mapping datasets. U.S. Geological Survey, National Geospatial Technical Operations Center

Geographic Names Information System (GNIS) Vector digital data The Geographic Names Information System (GNIS) is the Federal and national standard for geographic nomenclature. The U.S. Geological Survey developed the GNIS in support of the U.S. Board on Geographic Names as the official repository of domestic geographic names data, the official vehicle for geographic names use by all departments of the Federal Government, and the source for applying geographic names to Federal electronic and printed products. https://geonames.usgs.gov/ 24000 digital data 2012 2012 publication date Geographic Names Geographic feature names Federal land management agencies

Points of Interest vector digital data Includes campgrounds, trailheads, visitor centers, picnic areas, Ranger stations and federal land management agency headquarters. Point data was provided by various federal agencies, such as NPS, US Forest Service, BLM, US FWS. This data is subject to change at any time. http://nationalmap.usgs.gov 24000 digital data 2016 2018 ground condition Structures - various Geographic features and feature names State and Federal Partners, updates from USGS' The National Map Corps volunteers

Fire Stations Vector digital data Any location where fire fighters are stationed or based out of, or where equipment that such personnel use in carrying out their jobs is stored for ready use. Fire Departments which are Mobile Units and not having a permanent location, are included, in which case their location has been depicted at the city/town hall or at the center of their service area if a city/town hall does not exist. This dataset includes those locations primarily engaged in forest or grasslands fire fighting, including fire lookout towers if the towers are in current use for fire protection purposes. This dataset includes both private and governmental entities. Locations that serve only administrative function are excluded. Locations serving both administrative and operational functions are included. http://nationalmap.usgs.gov 24000 None 2006 2018 ground condition Structures - Fire Stations Geographic features and feature names State and Federal Partners, updates from USGS' The National Map Corps volunteers

Law Enforcement Vector digital data Included are locations where sworn officers of a law enforcement agency are regularly based or stationed. This dataset includes local police, county sheriff's offices, state police or highway patrol locations. Most federal law enforcement agency locations are not included. http://nationalmap.usgs.gov 24000 None 2005 2018 ground condition Structures - Law Enforcement Geographic features and feature names State and Federal Partners, updates from USGS' The National Map Corps volunteers

Prisons/Correctional Facility Vector digital data Includes both private and government medium and high security prisons and correctional institutions. Low and minimum security institutions such as local jails, prison camps, correctional farms or work farms, detention and treatment centers are generally excluded. http://nationalmap.usgs.gov 24000 None 2007 2018 ground condition Structures - Prisons/Correctional Facility Geographic features and feature names State and Federal Partners, updates from USGS' The National Map Corps volunteers

Schools Vector digital data The schools within this dataset are composed of Public elementary and secondary education in the US as defined and tracked by the National Center for Education Statistics (NCES), Common Core Dataset (CCD). Private schools in this dataset are composed of Private elementary and secondary education in the US as defined by the Private School Survey, NCES. The colleges and Universities are composed of postsecondary education facilities as defined by the Integrated Post Secondary Education System (IPEDS), NCES. Included are Doctoral and Research Universities, Masters Colleges and Universities, Baccalaureate Colleges, Associates Colleges, Theological seminaries, Medical schools and other health care professions, schools of engineering and technology, business and management, art, music, design, Law schools, Teachers colleges, Tribal colleges and other specialized institutions. Changes to base school data may occur through the USGS¿ The National Map Corps Volunteer Geographic Information project. http://nationalmap.usgs.gov 24000 None 2008 2018 ground condition Structures - Schools Geographic features and feature names State and Federal Partners, updates from USGS' The National Map Corps volunteers

Hospitals Vector digital data Includes general medical and surgical hospitals, psychiatric, substance abuse and specialty hospitals such as Children's hospitals, cancer, maternity and rehabilitation hospitals. Other types of hospitals are included if represented in data sets provided by various partners for this compilation. Hospitals operated by the US Department of Veterans Affairs are included. Nursing homes, long term care facilities and Urgent Care facilities are generally excluded. Locations that are administrative offices only are excluded from the dataset. http://nationalmap.usgs.gov 24000 None 2006 2018 ground condition Structures - Hospitals Geographic features and feature names State government websites

State Capitol building vector digital data Includes the official State Capitol buildings for the U.S. states and territories. http://nationalmap.gov 24000 digital data 2014 2014 ground condition Structures - State Capitol building Geographic feature and feature name

The data for this product are created as follows. All geospatial content is taken from national geospatial databases under the stewardship of USGS data programs. The NAIP imagery is provided by a seamless tile service that delivers image data at the resolution and quality of the source imagery. The raster and vector data, including grids and collar information, are processed using ESRI ArcGIS software and exported. Map formatting is performed using a custom application, which includes post-processing to embed the metadata XML document.

Public Land Survey System Vector

Entity point Void polygon composed of rings Complete chain Complete chain


Rasterize line shapefile - Geographic Information Systems

https://water.usgs.gov/lookup/getspatial?ds240_landuse_raster Curtis V. Price Naomi Nakagaki Kerie J. Hitt Rick M. Clawges

Enhanced Historical Land-Use and Land-Cover Data Sets of the U.S. Geological Survey 1.0 map U.S. Geological Survey Data Series 240

Land-use and land-cover data collected by the U.S. Geological Survey are useful for environmental assessment of land-use patterns with respect to water-quality analysis, growth management, and other types of environmental impact assessment. The data are meant to be normally used by quadrangle, or among adjacent quadrangles where temporally contiguous. The data can be used in any geographic application where intermediate scale land-use data are appropriate and the source land-cover map dates are representative of the time period of interest.

This data set is released as part of an enhanced version of previously published USGS land-use and land-cover data, edited to perform attribute and geographic corrections, recast to the North American Horizontal Datum of 1983, and reformatted to commonly used geospatial data file formats. BACKGROUND The following background information is extracted from: U.S. Geological Survey, 1986, Land use and land cover digital data from 1:250,000- and 1:100,000-scale maps: Data User Guide 4, 25 p. (This document is out of print, but was available online on July 1, 2005 at http://www.vterrain.org/Culture/LULC/Data_Users_Guide_4.html) "The characteristics of the digital cartographic data base for land Use and land cover and associated maps reflect the parameters used in compiling the maps. The Land Use and Land Cover mapping program is designed so that standard topographic maps at a scale of l:250,000 can be used as a base for compilation and reproduction. In a few cases, the U.S. Geological Survey (USGS) has prepared Land Use and Land Cover and associated maps at a scale of 1:100,000 when the 1:100,000-scale topographic map base was available. Land Use and Land Cover maps provide data to be used either by themselves or in combination with the other data sets produced in the program. The basic sources of land use compilation data are NASA high-altitude aerial photographs, and National High-Altitude Photography (NHAP) program photographs, usually at scales smaller than l:60,000. The l:250,000-scale topographic map series is generally used as the base map for the compilation of the Land Use and Land Cover maps and the associated overlays 1:100,000-scale topographic map bases have been used on rare occasions. Although compilation of Land Use and Land Cover data is performed on a film-positive base usually enlarged to a scale of approximately l:l25,000, the associated overlays are both compiled and digitized at a scale of l:250,000. Land Use and Land Cover data compilation is based upon the classification system and definitions of Level II Land Use and Land Cover [codes, (see below)]. All features are delineated by curved or straight lines that depict the actual boundaries of the areas (polygons) being described. The minimum size of polygons depicting all Urban or Built-up Land (categories 11-17), Water (51-54), Confined Feeding Operations (23), Other Agricultural Land (24), Strip Mines, Quarries, and Gravel Pits (75) and urban Transitional areas (76), is 4 hectares (ha). All other categories of Land Use and Land Cover have a minimum polygon size of 16 ha. (Those sizes also are considered the minimum sizes to which polygons are digitized.) In the Urban or Built-up Land and Water categories, the minimum width of a feature to be shown is 200 m (that is, if a square with sides 200 m in length is delineated, the area will be 4 ha). Although the minimum-width consideration precludes the delineation of very narrow and very long 4-ha polygons, triangles or other polygons are acceptable if the base of the triangle or minimum width of the polygon is 200 m in length and if the area of the polygon is 4 ha. Exceptions to this specification are limited access highways (14) and all double line rivers (51) on the 1:250,000-scale base which shall have a minimum width of 92 m. For categories other than Urban or Built-up Land and Water, the 16-ha minimum size for delineation requires a minimum-width polygon of 400 m. Line weight for delineating Land Use and Land Cover polygons and for neatlines is 0.l0 mm at the production scale of l:250,000." LAND-USE AND LAND-COVER CODES These data sets represent land use and land cover using an integer value that references the Anderson level II classification system. The first digit represents the level 1 land-use and land-cover code, and the second digit (ones place) represents a subdivision, or level 2 code. The Anderson Level II land use codes used in this data set are listed below: 1 Urban or built-up land 11 Residental 12 Commercial and services 13 Industrial 14 Transportation, communication, utilities 15 Industrial and commercial complexes 16 Mixed urban or built-up land 17 Other urban or built-up land 2 Agricultural land 21 Cropland and pasture 22 Orchards, groves, vineyards, nurseries, and ornamental horticultural 23 Confined feeding operations 24 Other agricultural land 3 Rangeland 31 Herbaceous rangeland 32 Shrub and brush rangeland 33 Mixed rangeland 4 Forest land 41 Deciduous forest land 42 Evergreen forest land 43 Mixed forest land 5 Water 51 Streams and canals 52 Lakes 53 Reservoirs 54 Bays and estuaries 6 Wetland 61 Forested wetland 62 Nonforested wetland 7 Barren land 71 Dry salt flats 72 Beaches 73 Sandy areas not beaches 74 Bare exposed rock 75 Strip mines, quarries, gravel pits 76 Transitional areas 77 Mixed Barren Land 8 Tundra 81 Shrub and brush tundra 82 Herbaceous tundra 83 Bare ground 84 Wet tundra 85 Mixed tundra 9 Perennial snow or ice 91 Perennial snowfields 92 Glaciers PROCESSING DETAILS The U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) received the USGS land-use and land-cover data files from USGS in 9-track ASCII format, one file per quadrangle. Files were loaded onto the hard disk of the computer from tape. The data were then processed with the GIRASARC2 program written in Arc Macro Language (AML), which is part of the ArcInfo Geographic Information System (GIS) software. This program was developed by the USGS to process the data into a consistent ArcInfo format. The GIRASARC2 AML <http://www.epa.gov/ngispgm3/spdata/EPAGIRAS/meta/girasarc2.aml> program does the following: -- Converts the USGS data files to polygon coverage format. -- Reconstructs topology, creating line and polygon features. -- Linearly scales the map coordinates to UTM using the registration points listed in the USGS data file, and then modifies the coordinates to Albers Equal Area projection. -- Generates a quadrangle boundary polygon based on the mathematically-determined corners of the map. -- Loads available documentation into a series of companion documentation files with each data set. Another AML program (GIRASNEAT, <http://www.epa.gov/ngispgm3/spdata/EPAGIRAS/meta/girasneat.aml>) does the following: --clips the data to the neatline data set. --dissolves polygon boundaries between polygons with the same land use code. --snaps exterior arcs to the arcs of the neatline cover with a tolerance of 40 meters. Data were reviewed visually by the user responsible for executing the GIRASARC2 program. The GIRASARC2 and GIRASNEAT programs were executed in AML to create each quadrangle data set. The processing described above was completed by the USEPA in the early 1990s. In 2001, the USGS National Water-Quality Assessment (NAWQA) Program needed a seamless data base of the conterminous United States, so data sets were further enhanced for use in the Program, as described below. Additional land use and land cover data sets for Hawaii and one map sheet in Alaska were converted using the same AML programs and edited in a similar manner. The Hawaii data sets were joined together into a single data set as they all are documented with the same source date and are more easily handled as a single data file. These data files were then further edited to correct land-use coding errors caused by the misplacement of labels have also been corrected by visual inspection, checking the codes against the original labels in the GIRAS data files and ancillary land-cover data sets. An AML menu-based application was used to assist in this process. In addition to the processing describe above, the data were processed to fill in all gaps between quadrangles so that the data fits together seamlessly. The polygon data were then transformed so that the horizontal coordinate data reference the North American Datum of 1983. (The raw GIRAS-format data and the USEPA version of it is referenced to the North American Datum of 1927.) The geographic data files were also projected into geographic coordinates (decimal degrees of latitude and longitude). Additional polygon data sets that document the land-use and land-cover data sets in a geographic context were created from the USEPA quadrangle index coverages with further editing based on information in the USGS data files posted on the USGS FTP site at the USGS EROS Data Center at: ftp://edcftp.cr.usgs.gov/pub/data/LULC A summary of this effort was published as: Price, C., Naomi, N., Hitt, K., and Clawges, R., 2003, Mining GIRAS: Improving on a national treasure of land use data, _in_ Proceedings of the 2004 ESRI International User Conference, July 7-11, 2003, Environmental Systems Research Institute, Redlands Calif., 11p., available online at http://gis.esri.com/library/userconf/proc03/p0904.pdf DATA FILE DESCRIPTIONS Note that all data sets are referenced to the North American Datum of 1983. 1. tilepoly: Polygons representing each quadrangle tile. 2. src_poly: Polygons representing the extent of source files, with metadata about the source files used for each area. Some land-use files were merged from multiple GIRAS source files, some of which have different source dates. 3. gAABBB: Polygons for each 1:250,000 tile, where "AA" represents the latitude of the lower right corner and "BBB" represents the longitude of the lower right corner of the map tile. These tile names are referenced in the polygon attributes of the tilepoly and src_poly polygon data sets described above. The polygon data sets above are distributed as a collection of related files that make up the publicly documented ESRI shapefile format: filename.shp ESRI shapefile geographic data file filename.shx ESRI shapefile index data file filename.dbf ESRI shapefile attribute file filename.prj "Well-Known-Text" (WTK) format projection file filename.shp.xml metadata file The shapefiles use geographic (decimal degree) coordinate data referenced to the North American Datum of 1983. 4. girasX Raster-format data, stored in six image files, in GeoTIFF format (with georeferencing included in the internal image header file). IMAGE XMIN YMIN XMAX YMAX DESCRIPTION giras1 -2380005 1874985 15 3200000 NW Conterminous US (Albers) giras2 15 1874985 2300000 3172005 NE Conterminous US (Albers) giras3 -2380005 199995 15 1874985 SW Conterminous US (Albers) giras4 15 199995 2300000 1874985 SE Conterminous US (Albers) giras5 369285 2081265 955575 2460585 Hawaii (UTM Zone 4) giras6 499875 6762705 662145 6877755 Valdez, Alaska (UTM Zone 6) The raster data sets are referenced to locations specified in projected coordinates (in meters). Image tiles giras1 through giras4 use standard parameters for the conterminous United States: Projection ALBERS Datum NAD83 Units METERS Spheroid GRS1980 Xshift 0.0000000000 Yshift 0.0000000000 Parameters 29 30 0.000 /* 1st standard parallel 45 30 0.000 /* 2nd standard parallel -96 0 0.000 /* central meridian 23 0 0.000 /* latitude of projection&aposs origin 0.00000 /* false easting (meters) 0.00000 /* false northing (meters) giras5 (Hawaii) uses these projection parameters: Projection UTM Zone 6 Datum NAD83 Units METERS Spheroid GRS1980 giras6 (Valdez, Alaska) uses these projection parameters: Projection UTM Zone 4 Datum NAD83 Units METERS Spheroid GRS1980 The raster data sets are distributed as a collection of related files: girasX.tif Tagged-Image Format File (TIFF) with GeoTIFF georeferencing girasX.tfw ESRI "World file", used for georeferencing girasX.aux ESRI "aux file" file used by ArcGIS software girasX.tif.xml metadata file DISCLAIMERS The use of trade, product, or firm names is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. Government. Although this Federal Geographic Data Committee-compliant metadata file is intended to document the data set in nonproprietary form, as well as in ArcInfo format, this metadata file may include some ArcInfo-specific terminology. Although these data have been used by the U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior, no warranty expressed or implied is made by the U.S. Geological Survey as to the accuracy of the data. 1970 1985 publication date

Geographic Names Information System

U.S. Geological Survey Ask USGS -- Water Webserver Team mailing address 445 National Center Reston VA

USA 1-888-275-8747 (1-888-ASK-USGS) https://answers.usgs.gov/cgi-bin/gsanswers?pemail=h2oteam&subject=GIS+Dataset+ds240_landuse_raster

https://water.usgs.gov/GIS/browse/ds240_landuse_raster.png
Illustration of the data set.
PNG None Unclassified None Microsoft Windows XP Version 5.1 (Build 2600) Service Pack 2 ESRI ArcCatalog 9.0.0.535 James R. Anderson Ernest E. Hardy John T. Roach Richard E. Witmer

A Land Use and Land Cover Classification System for Use with Remote Sensor Data, USGS Professional Paper 964

http://landcover.usgs.gov U.S. Geological Survey

USGeoData 1:250,000 and 1:100,000 Scale Land Use and Land Cover and Associated Maps Digital Data

http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/LULC http://landcover.usgs.gov http://www.vterrain.org/Culture/LULC/Data_Users_Guide_4.html U.S. Environmental Protection Agency

epagiras vector digital data

U.S. Environmental Protection Agency

USGeoData 1:250,000 and 1:100,000 Scale Land Use and Land Cover and Associated Maps Digital Data

http://landcover.usgs.gov 250000 digital data 1970 1985 ground condition (air photographs collected c. 1970-1985) giras polygon geography and attributes

The data was reformatted from the USGS published information to ArcInfo coverage format, edited and polygon topology built, followed by conversion to ArcInfo EXPORT format. See Supplemental_Information element of this metadata record more details.


Gdal_rasterize¶

This program burns vector geometries (points, lines, and polygons) into the raster band(s) of a raster image. Vectors are read from OGR supported vector formats.

Note that on the fly reprojection of vector data to the coordinate system of the raster data is only supported since GDAL 2.1.0.

The band(s) to burn values into. Multiple -b arguments may be used to burn into a list of bands. The default is to burn into band 1. Not used when creating a new raster.

Invert rasterization. Burn the fixed burn value, or the burn value associated with the first feature into all parts of the image ei inside the provided polygon.

Enables the ALL_TOUCHED rasterization option so that all pixels touched by lines or polygons will be updated, not just those on the line render path, or whose center point is within the polygon. Defaults to disabled for normal rendering rules.

A fixed value to burn into a band for all objects. A list of -burn options can be supplied, one per band being written to.

Identifies an attribute field on the features to be used for a burn-in value. The value will be burned into all output bands.

Indicates that a burn value should be extracted from the “Z” values of the feature. Works with points and lines (linear interpolation along each segment). For polygons, works properly only if the are flat (same Z value for all vertices).

Instead of burning a new value, this adds the new value to the existing raster. Suitable for heatmaps for instance.

Indicates the layer(s) from the datasource that will be used for input features. May be specified multiple times, but at least one layer name or a -sql option must be specified.

An optional SQL WHERE style query expression to be applied to select features to burn in from the input layer(s).

An SQL statement to be evaluated against the datasource to produce a virtual layer of features to be burned in.

SQL dialect. In some cases can be used to use (unoptimized) OGR SQL instead of the native SQL of an RDBMS by passing OGRSQL. The “SQLITE” dialect can also be used with any datasource.

Select the output format. Starting with GDAL 2.3, if not specified, the format is guessed from the extension (previously was GTiff). Use the short format name.

Assign a specified nodata value to output bands.

Pre-initialize the output image bands with these values. However, it is not marked as the nodata value in the output file. If only one value is given, the same value is used in all the bands.

Override the projection for the output file. If not specified, the projection of the input vector file will be used if available. When using this option, no reprojection of features from the SRS of the input vector to the specified SRS of the output raster, so use only this option to correct an invalid source SRS. The <srs_def> may be any of the usual GDAL/OGR forms, complete WKT, PROJ.4, EPSG:n or a file containing the WKT.

set a transformer option suitable to pass to GDALCreateGenImgProjTransformer2() . This is used when converting geometries coordinates to target raster pixel space. For example this can be used to specify RPC related transformer options.

Many formats have one or more optional creation options that can be used to control particulars about the file created. For instance, the GeoTIFF driver supports creation options to control compression, and whether the file should be tiled.

The creation options available vary by format driver, and some simple formats have no creation options at all. A list of options supported for a format can be listed with the –formats command line option but the documentation for the format is the definitive source of information on driver creation options. See Raster drivers format specific documentation for legal creation options for each format.

Set georeferenced extents. The values must be expressed in georeferenced units. If not specified, the extent of the output file will be the extent of the vector layers.

Set target resolution. The values must be expressed in georeferenced units. Both must be positive values.

(target aligned pixels) Align the coordinates of the extent of the output file to the values of the -tr , such that the aligned extent includes the minimum extent.

Set output file size in pixels and lines. Note that -ts cannot be used with -tr

Force the output bands to be of the indicated data type. Defaults to Float64

Force the algorithm used (results are identical). The raster mode is used in most cases and optimise read/write operations. The vector mode is useful with a decent amount of input features and optimise the CPU use. That mode have to be used with tiled images to be efficient. The auto mode (the default) will chose the algorithm based on input and output properties.

Suppress progress monitor and other non-error output.

Any OGR supported readable datasource.

The GDAL supported output file. Must support update mode access. This file will be created (or overwritten if it already exists):option: -of , -a_nodata , -init , -a_srs , -co , -te , -tr , -tap , -ts , or -ot options are used.

The program create a new target raster image when any of the -of , -a_nodata , -init , -a_srs , -co , -te , -tr , -tap , -ts , or -ot options are used. The resolution or size must be specified using the -tr or -ts option for all new rasters. The target raster will be overwritten if it already exists and any of these creation-related options are used.


Katso video: Www-sovellukset: Tiedostot palvelimelle