Lisää

GeoDjango-piste-geom-kenttä

GeoDjango-piste-geom-kenttä


En voi selvittää, miksi geom-kenttä on niin pitkä, en myöskään voi tehdä numeron päätä tai häntää.


Oletusarvoisesti geometrinen sarake näytetään nimellä WKB (hyvin tunnettu binääri), luultavasti haluat näyttää sen nimellä WKT (hyvin tunnettu teksti)

Valitse taulukko ST_AsText (geom)

Esimerkiksi:

gis = # valitse tapa planeetan_osm_pisteen rajasta 1; tapa ------------------------------------------------- --- 010100002031BF0D005C8FC24D5C856BC15C8FC27573C85741 (1 rivi) gis = # valitse ST_AsText (tapa) planet_osm_point-raja-arvosta 1; st_astext -------------------------------- PISTE (-14428898.43 6234573.84) (1 rivi)

Katso video: PostGIS GeoJSON to a web browser via Django